Function hay cho wordpress

Ẩn tab attribute cho product type Woocommerce
 

Trong đó:

mobile-booking: là value  Product type

Thiết Kế Web Sáng Tạo Sắc việt
Địa chỉ: Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội
Điện thoại: 0983.078.804 (Mr.Hiếu)
Email: lehieuit91@gmail.com
Zalo : 0983.078.804
Website: www.sangtaosacviet.com
Kho theme: Kho themes nhiều mẫu mã đẹp

hide: là ẩn
Muốn  hiển thị có thể thay hide bằng show

Kết quả:

Nén code tăng tốc độ load trang

Cách 1: Viết hàm php

 

Cách 2: Sử dụng htaccess

Tạo icon cho post type admin trong wordpress

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Trong đó:

tour: tên post type

content: “f322” : là mã icon

Có thể tham khảo các icon ở trang: https://developer.wordpress.org/resource/dashicons/#nametag

Tạo chức năng upload logo cho website đơn giản

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Trong đó :

width: là chiều rộng của logo

height: là chiều cao của logo

flex-width: cho phép tùy chỉnh chiều rộng khi là true. Trong trường hợp là false chiều cao bị sẽ co theo tỷ lệ với chiều rộng.

Gọi ra logo

Chức năng lọc taxonomy trong wordpress

Một số loại website mà ta từng sử dụng chức năng lọc multi taxonomy như bất động sản, du lịch, shop.

Lọc theo taxonomy mình thấy query lọc trong tax_query tương đối phổ biến. Tuy nhiên hôm nay có 1 phương pháp lọc nữa đó là viết thẳng vào mảng array query. Relation là kiểu AND

Trong đó:

diadiem_Cat : tên taxonomy A

loai_hinh_du_lich : tên taxonomy B
ha-noi: slug term trong taxonomy A
team_build_ding: slug term trong taxonomy B

Và ta truy vấn bình thường để có dữ liệu trong vòng while loop post

Đếm số bài viết theo thành viên WordPress
Thêm nhóm thành viên cho WordPress
Đếm số bình luận của bài viết theo các trạng thái
Đếm số thành viên trên website WordPress
Thêm chức năng tính lượt xem cho WordPress
Sau đó ở file single.php các bạn thêm đoạn này để tính view và hiển thị view:
Chức năng giới hạn tiêu đề bài viết WordPress
Sau đó bạn có thể gọi tiêu đề giới hạn số từ bằng cách dùng:
Đếm số từ trong nội dung bài viết WordPress

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Bạn vào file single.php trong theme và hiển thị số từ của bài viết bằng đoạn code này:

Tắt chức năng chia sẻ Rest API trong WordPress

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Thêm class vào thẻ P đầu tiên trong bài viết WordPress

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Tạo Custom post type nhanh cho WordPress

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Hiển thị page trong kết quả tìm kiếm

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Thêm danh mục cho File đính kèm WordPress

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Tạo kích thước Upload Media mới cho WordPress

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Thay đổi độ dài của mô tả bài viết trong WordPress

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Lưu ý: trong đó 30 là độ dài nội dung mô tả cần hiển thị.

Sử dụng Google font cho theme WordPress

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Lưu ý: bạn có thể thay link font google bên trên theo ý của mình.

Thay logo mặc định trong trang Login wordpress

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

‘; } add_action( ‘login_head’, ‘custom_login_logo’ );

Tắt các Widget không dùng trong WordPress

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Bỏ chức năng không cần thiết trong Theme WordPress

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Xóa nhóm thành viên mặc định trong WordPress

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Chỉ cho Admin vào trang quản trị wp-admin

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Tự động thêm thuộc tính Nofollow cho link ở nội dung bài viết WordPress

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Thêm trường tùy biến cho hồ sơ thành viên wordpress

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Bỏ các cột hiển thị trong Post và Page WordPress

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Tùy biến bỏ các thông báo update của WordPress

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Bỏ nút mặc định trong Media Upload

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Bỏ Javascript mặc định wordpress tạo ra trên theme

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Bỏ kích thước ảnh mặc định trong WordPress

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Bỏ các thẻ trên Header website được WordPress tự động sinh ra

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Xóa Tab widgets trong trang Quản trị WordPress

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Xóa các Tab hỗ trợ trong Dashboard WordPress

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Xóa nội dung chân trang trang quản trị WordPress

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Bỏ menu không cần thiết trong trang quản trị WordPress

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Bỏ chức năng Emojis (biểu tượng cảm xúc) trên wordpress

Xóa trường mặc định trong khung bình luận wordpress

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Ẩn các link trên thanh Admin Bar WordPress

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Xóa Admin Bar wordpress

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Chạy Shortcode trong widget

Mặc định WordPress không chạy shortcode trong widget text.

Để chạy được ta cần thêm đoạn code sau vào file functions.php của theme

Chuyển hướng tới trang khác khi post có shortcode nào đó

Code này giúp bạn chuyển hướng trang web khi ở theme, post, page nào đó. Hoặc post nào có shortcode nào đó

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Xóa toàn bộ tiền tố trong tiêu đề như Category: ABCXYZ, Taxonomy: ABC XYZ …

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Không cho phép đổi Password ngoại trừ Admin

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Không cho phép đối email. (Vẫn hiển thị trường email, nhưng không thay đổi được ).

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Code đang bảo trì website

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Thêm đoạn code bên dưới vào file Functions.php:

Bình luận

Sáng Tạo Sắc Việt thiết kế website chuyện nghiệp chuẩn seo . Mời bạn ghé thăm các mẫu web tại www.khotheme.sangtaosacviet.com Bỏ qua