BẢNG GIÁ HOSTING

H – 01


75.000 đ x 12 tháng

 • SSD : 1 GB
 • Băng thông: 10 GB
 • Database: 2
 • Addon Domain: 1
 • Email: 1
 • RAM: 512MB
 • SSL Security : 1
 • Backup : Hàng ngày

H – 02


120.000 đ x 12 tháng

 • SSD : 2 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Database: Không giới hạn
 • Addon Domain: 2
 • Email: 2
 • RAM: 1024MB
 • SSL Security : 2
 • Backup : Hàng ngày

H – 03


150.000 đ x 12 tháng

 • SSD : 4 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Database: Không giới hạn
 • Addon Domain: 4
 • Email: 4
 • RAM: 1024MB
 • SSL Security : 4
 • Backup : Hàng ngày

H – 04


200.000 đ x 12 tháng

 • SSD : 6 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Database: Không giới hạn
 • Addon Domain: 6
 • Email: 6
 • RAM: 2048MB
 • SSL Security : 6
 • Backup : Hàng ngày