BẢNG GIÁ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦASÁng Tạo Sắc Việt

Giải pháp


Chi phí

 • Giao diện website
 • Gói thiết kế
 • Woocommerce
 • Tên miền
 • Dung lượng lưu trữ
 • Băng thông
 • Email doanh nghiệp
 • Ngôn ngữ
 • Responsive
 • SSL Security
 • Đặt hàng nhanh
 • Bảo hành

Cơ bản


2.000.000 đ

Chuyên nghiệp


4.000.000 đ

Nâng cao


6.000.000 đ

 • Thiết kế theo yêu cầu
 • Logo + 4 Banner
 • .com, .net hoặc .com.vn
 • 10 GB
 • Không giới hạn
 • yandex
 • Theo yêu cầu
 • SSL Let’s Encrypt